Chính hãng

Sắp xếp:
20%
Nguồn DVE 12V 1A
DVE12V1A
150,000 VNĐ
20%
120,000 VNĐ
14%
Nguồn Samtech 12V 1A
Samtech12V1A
140,000 VNĐ
14%
120,000 VNĐ
25%
Nguồn Hunkey 12V 1A
Hunkey12V1A
160,000 VNĐ
25%
120,000 VNĐ
14%
Nguồn Honor 12V 1A
Honor12V1A
140,000 VNĐ
14%
120,000 VNĐ
17%
Nguồn Honnor 12V 2A
Honor12V1A
180,000 VNĐ
17%
150,000 VNĐ
18%
Nguồn Acbel 12V 2.5A loại tốt
ACBEL12V2.5A
170,000 VNĐ
18%
140,000 VNĐ
17%
Nguồn cho đầu ghi hình 12V 3A loại tốt
Adapter12V3A
180,000 VNĐ
17%
150,000 VNĐ
25%
Nguồn cho đầu ghi hình 12V 4A loại tốt
Adapter12V4A
240,000 VNĐ
25%
180,000 VNĐ
12%
Nguồn cho đầu ghi hình 12V 5A loại tốt
Adapter12V5A
250,000 VNĐ
12%
220,000 VNĐ
11%
Nguồn tổng 12V 5A cho camera loại tốt
Nguon12V5A
280,000 VNĐ
11%
250,000 VNĐ
14%
Nguồn tổng 12V 10A cho camera loại tốt
Nguon12V10A
350,000 VNĐ
14%
300,000 VNĐ
16%
Nguồn tổng 12V 20A cho camera loại tốt
Nguon12V20A
450,000 VNĐ
16%
380,000 VNĐ
17%
Nguồn tổng 12V 30A cho camera loại tốt
Nguon12V30A
780,000 VNĐ
17%
650,000 VNĐ
17%
Jack BNC đuôi AV loại tốt
JackBNCAV
12,000 VNĐ
17%
10,000 VNĐ
17%
Jack BNC chữ T  loại tốt
JACKBNCT
12,000 VNĐ
17%
10,000 VNĐ
17%
Jack nối BNC
JACKNOIBNC
12,000 VNĐ
17%
10,000 VNĐ