Lắp đặt camera hikvision ngoài trời chính hãng giá rẻ

Xếp theo:
38%
TRỌN BỘ 01 CAMERA HIKVISION HD GIÁ RẺ
HIK-10-01-plastic
3,048,000 VNĐ
1,905,000 VNĐ
38%
TRỌN BỘ 02 CAMERA HIKVISION HD GIÁ RẺ
HIK-10-02-plastic
3,872,000 VNĐ
2,420,000 VNĐ
38%
TRỌN BỘ 03 CAMERA HIKVISION HD GIÁ RẺ
HIK-10-03-plastic
4,726,000 VNĐ
2,935,000 VNĐ
38%
TRỌN BỘ 04 CAMERA HIKVISION HD GIÁ RẺ
HIK-10-04-plastic
5,520,000 VNĐ
3,450,000 VNĐ
33%
Trọn bộ 01 Hikvision Full HD PRO 2MP
HIK-20-01-PRO
3,546,000 VNĐ
2,364,000 VNĐ
33%
Trọn bộ 02 Hikvision Full HD PRO 2MP
HIK-20-02-PRO
4,506,000 VNĐ
3,004,000 VNĐ
33%
Trọn bộ 03 Hikvision Full HD PRO 2MP
HIK-20-03-PRO
5,466,000 VNĐ
3,644,000 VNĐ
33%
Trọn bộ 04 Hikvision Full HD PRO 2MP
HIK-20-04-PRO
6,426,000 VNĐ
4,284,000 VNĐ
41%
Trọn bộ 01 camera IP 2MP Hikvison Full HD 2.0 thu âm giá rẻ
HIK-IP-audio-20-01-tube
5,150,000 VNĐ
3,035,000 VNĐ
41%
Trọn bộ 02 camera IP 2MP Hikvison Full HD 2.0 thu âm giá rẻ
HIK-IP-audio-20-02-tube
6,920,000 VNĐ
4,085,000 VNĐ
41%
Trọn bộ 03 camera IP 2MP Hikvison Full HD 2.0 thu âm giá rẻ
HIK-IP-audio-20-03-tube
8,715,000 VNĐ
5,135,000 VNĐ
41%
Trọn bộ 04 camera IP 2MP Hikvison Full HD 2.0 thu âm giá rẻ
HIK-IP-audio-20-04-tube
10,574,000 VNĐ
6,220,000 VNĐ
41%
Trọn bộ 05 camera IP 2MP Hikvison Full HD 2.0 thu âm giá rẻ
HIK-IP-audio-20-05-tube
13,020,000 VNĐ
7,700,000 VNĐ
41%
Trọn bộ 06 camera IP 2MP Hikvison Full HD 2.0 thu âm giá rẻ
HIK-IP-audio-20-06-tube
14,686,000 VNĐ
8,680,000 VNĐ
41%
Trọn bộ 07 camera IP 2MP Hikvison Full HD 2.0 thu âm giá rẻ
HIK-IP-audio-20-07-tube
16,850,000 VNĐ
9,990,000 VNĐ
41%
Trọn bộ 08 camera IP 2MP Hikvison Full HD 2.0 thu âm giá rẻ
HIK-IP-audio-20-08-tube
18,550,000 VNĐ
10,920,000 VNĐ