Lắp đặt trọn bộ camera giám sát có ghi âm thu - tiếng nói - âm thanh giá rẻ

Xếp theo:
41%
Trọn bộ 01 camera IP 2MP Hikvison Full HD 2.0 thu âm giá rẻ
HIK-IP-audio-20-01-tube
5,150,000 VNĐ
3,035,000 VNĐ
41%
Trọn bộ 02 camera IP 2MP Hikvison Full HD 2.0 thu âm giá rẻ
HIK-IP-audio-20-02-tube
6,920,000 VNĐ
4,085,000 VNĐ
41%
Trọn bộ 03 camera IP 2MP Hikvison Full HD 2.0 thu âm giá rẻ
HIK-IP-audio-20-03-tube
8,715,000 VNĐ
5,135,000 VNĐ
41%
Trọn bộ 04 camera IP 2MP Hikvison Full HD 2.0 thu âm giá rẻ
HIK-IP-audio-20-04-tube
10,574,000 VNĐ
6,220,000 VNĐ
41%
Trọn bộ 05 camera IP 2MP Hikvison Full HD 2.0 thu âm giá rẻ
HIK-IP-audio-20-05-tube
13,020,000 VNĐ
7,700,000 VNĐ
41%
Trọn bộ 06 camera IP 2MP Hikvison Full HD 2.0 thu âm giá rẻ
HIK-IP-audio-20-06-tube
14,686,000 VNĐ
8,680,000 VNĐ
41%
Trọn bộ 07 camera IP 2MP Hikvison Full HD 2.0 thu âm giá rẻ
HIK-IP-audio-20-07-tube
16,850,000 VNĐ
9,990,000 VNĐ
41%
Trọn bộ 08 camera IP 2MP Hikvison Full HD 2.0 thu âm giá rẻ
HIK-IP-audio-20-08-tube
18,550,000 VNĐ
10,920,000 VNĐ