Lắp đặt trọn bộ camera IP hikvision trong nhà và ngoài trời chất lượng cao

Xếp theo:
41%
Trọn bộ 01 camera IP 2MP Hikvison Full HD 2.0 thu âm giá rẻ
HIK-IP-audio-20-01-tube
5,219,000 VNĐ
3,070,000 VNĐ
41%
Trọn bộ 02 camera IP 2MP Hikvison Full HD 2.0 thu âm giá rẻ
HIK-IP-audio-20-02-tube
7,004,000 VNĐ
4,120,000 VNĐ
41%
Trọn bộ 03 camera IP 2MP Hikvison Full HD 2.0 thu âm giá rẻ
HIK-IP-audio-20-03-tube
8,789,000 VNĐ
5,170,000 VNĐ
41%
Trọn bộ 04 camera IP 2MP Hikvison Full HD 2.0 thu âm giá rẻ
HIK-IP-audio-20-04-tube
10,574,000 VNĐ
6,220,000 VNĐ
41%
Trọn bộ 05 camera IP 2MP Hikvison Full HD 2.0 thu âm giá rẻ
HIK-IP-audio-20-05-tube
12,920,000 VNĐ
7,600,000 VNĐ
41%
Trọn bộ 06 camera IP 2MP Hikvison Full HD 2.0 thu âm giá rẻ
HIK-IP-audio-20-06-tube
14,586,000 VNĐ
8,580,000 VNĐ
41%
Trọn bộ 07 camera IP 2MP Hikvison Full HD 2.0 thu âm giá rẻ
HIK-IP-audio-20-07-tube
16,252,000 VNĐ
9,560,000 VNĐ
41%
Trọn bộ 08 camera IP 2MP Hikvison Full HD 2.0 thu âm giá rẻ
HIK-IP-audio-20-08-tube
17,833,000 VNĐ
10,490,000 VNĐ
37%
LẮP ĐẶT TRỌN BỘ 01 CAMERA IP HIKVISION FULL HD GIÁ RẺ
Hik-4102-IP-01-Plastic
4,909,000 VNĐ
3,069,000 VNĐ
37%
LẮP ĐẶT TRỌN BỘ 02 CAMERA IP HIKVISION FULL HD GIÁ RẺ
Hik-4102-IP-02-Plastic
6,614,000 VNĐ
4,134,000 VNĐ
37%
LẮP ĐẶT TRỌN BỘ 03 CAMERA IP HIKVISION FULL HD GIÁ RẺ
Hik-4102-IP-03-Plastic
8,318,000 VNĐ
5,199,000 VNĐ
37%
LẮP ĐẶT TRỌN BỘ 04 CAMERA IP HIKVISION FULL HD GIÁ RẺ
Hik-4102-IP-04-Plastic
10,022,000 VNĐ
6,264,000 VNĐ
37%
LẮP ĐẶT TRỌN BỘ 05 CAMERA IP HIKVISION FULL HD GIÁ RẺ
Hik-4102-IP-05-Plastic
12,478,000 VNĐ
7,799,000 VNĐ
37%
LẮP ĐẶT TRỌN BỘ 06 CAMERA IP HIKVISION FULL HD GIÁ RẺ
Hik-4102-IP-06-Plastic
14,070,000 VNĐ
8,794,000 VNĐ
37%
LẮP ĐẶT TRỌN BỘ 07 CAMERA IP HIKVISION FULL HD GIÁ RẺ
Hik-4102-IP-07-Plastic
15,662,000 VNĐ
9,789,000 VNĐ
37%
LẮP ĐẶT TRỌN BỘ 08 CAMERA IP HIKVISION FULL HD GIÁ RẺ
Hik-4102-IP-08-Plastic
17,174,000 VNĐ
10,734,000 VNĐ